Πιστεύουμε ότι ο άνθρωπος πλάστηκε αθώος όμως δοκιμαζόμενος από τον Θεό εξέλεξε το κακό και λόγω αυτής της πτώσης διεκόπη η σχέση του με τον Θεό. Για αυτό και λόγω της πτώσεως πάντες οι άνθρωποι γεννιούνται με την πονηρή φύση και όντας παραβάτες δεν μπορούν να σωθούν δίχως την χάρη του Θεού.