ΟΙ ΘΕΣΕΙΣ ΜΑΣ

Πιστεύουμε στην Αγία Γραφή (που αποτελείται από τα 39 κανονικά βιβλία της Παλιάς Διαθήκης και τα 27 της Καινής Διαθήκης) ως το μόνο Θεόπνευστο βιβλίο και ως την μόνη πηγή και τον μόνο κανόνα πίστεως και έργων. Πιστεύουμε ότι η Αγία Γραφή είναι πλήρης, επαρκής ασφαλής και αλάθητος οδηγός για κάθε πνευματική περίσταση. Πιστεύουμε ότι τα διάφορα βιβλία της Αγίας Γραφής έχουν το ίδιο κύρος, και ότι η μόνη μεταξύ τους διαφορά ως προς την αποκάλυψη ή φανέρωση και ανάπτυξη των θείων αληθειών είναι ότι στη μεν Παλαιά Διαθήκη οι θείες αλήθειες είναι μάλλον συγκαλυμμένες στη δε Καινή Διαθήκη αποκαλύπτονται πλήρως.

Πιστεύουμε στον ένα και μοναδικό Ζωντανό και Αληθινό Θεό ο οποίος είναι Πνεύμα αυθύπαρκτο, άναρχο, αιώνιο, άπειρο και τέλειο στην Αγιότητα Του. Πιστεύουμε και λατρεύουμε τον ένα Θεό εν τη ενότητα και το μυστήριο της Αγίας Τριάδος (Πατέρας, Υιός και Άγιο Πνεύμα) τρισυπόστατο, ομοούσιο και ισοδύναμο στη δόξα.  Αποδίδοντας σ’ Αυτόν την τιμή και τον αίνο που οφείλουμε στο άγιό Του Όνομα.

Πιστεύουμε ότι ο άνθρωπος πλάστηκε αθώος όμως δοκιμαζόμενος από τον Θεό εξέλεξε το κακό και λόγω αυτής της πτώσης διεκόπη η σχέση του με τον Θεό. Για αυτό και λόγω της πτώσεως πάντες οι άνθρωποι γεννιούνται με την πονηρή φύση και όντας παραβάτες δεν μπορούν να σωθούν δίχως την χάρη του Θεού.

Πιστεύουμε ότι ο Θεός λόγω της άπειρης αγάπης Του προς τον κόσμο, έδωσε τον Μονογενή Υιό του ως Σωτήρα των αμαρτωλών και μέσα από την Σταυρική θυσία του Ιησού Χριστού προσφέρει την παντοδύναμη Σωτηρία Του σε όλους τους ανθρώπους.

Ο Θεός, θέλοντας όλοι οι άνθρωποι να σωθούν και να έλθουν στην επίγνωση της αλήθειας, έστειλε τον Υιό του στον κόσμο για να κηρύξει σε όλα τα έθνη το Ευαγγέλιο της Χάρης (ότι δηλαδή μέσω Αυτού χορηγείται σε όλους τους ανθρώπους ελευθέρως η άφεση των αμαρτιών και η αιώνια ζωή, καλώντας τους συγχρόνως να εγκαταλείψουν την αμαρτία και να ακολουθήσουν την διδασκαλία Του.

Πιστεύουμε ότι μέσω της έλευσης και της διδασκαλίας του Χριστού όλα τα δυσνόητα μυστήρια έχουν ερμηνευτεί. Για αυτό και διαλέγουμε τον όρο τελετές.

Αναγνωρίζουμε δύο τελετές – το Βάπτισμα και το Δείπνο του Κυρίου – οι οποίες συνεστήθησαν από τον Χριστό ως σημεία και σφραγίδες της Καινής Διαθήκης που κυρώθηκαν με το πολύτιμο αίμα Του.

Το βάπτισμα, που γίνεται με καθαρό νερό στο όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος,  αποτελεί ομολογία πίστεως στον Χριστό, όπου ο βαπτιζόμενος δηλώνει ότι μετανοεί για το παρελθόν και επιζητεί την άφεση των αμαρτιών του μέσω της σταυρικής θυσίας του Κυρίου μας Ιησού Χριστού. Το βάπτισμα του δεν σχετίζεται με την δια της χάρητος πίστη που δώθηκε στους Χριστιανούς, αλλά αποτελεί μια δημόσια ομολογία της μετάνοιας, αναγέννησης και πίστης του βαπτιζομένου.

Το Δείπνο του Κυρίου ή η Ευχαριστία είναι η τελετή της κοινωνίας με τον Χριστό και με τον λαό Του, κατά την οποία δίδεται και λαμβάνεται ο άρτος και ο οίνος για την ευγνώμονα ανάμνηση Εκείνου και της θυσίας Του επάνω στον σταυρό. Όλοι δε όσοι τα λαμβάνουν με πίστη μετέχουν πνευματικά στο σώμα και στο αίμα του Κυρίου Ιησού Χριστού για παρηγοριά, τροφή και αύξησή τους στη χάρη.

Όλοι όσοι έκαναν δημόσια ειλικρινή ομολογία πίστεως στον Κύριο Ιησού Χριστό και ζουν υποτασσόμενοι στον νόμο Του, δικαιούνται ύστερα από αυτοεξέταση να προσέλθουν στο Κυριάκο Δείπνο.

elΕλληνικά