Αγάπα τον Θεό με όλη σου την καρδιά, και τον πλησίον σου όπως τον εαυτό σου. Ι.Χ